О пројекту

Каталогизација јеврејских фондова у Историјском архиву Сомбора/Cataloguing of Jewish collections of the Historical Archives of Sombor је свеобухватни пројекат Историјског архива Сомбора који је укључио рад на необјављеној архивској грађи фонда Магистрат слободног и краљевског града 1749-1918 и фонда Збирка матичних књига 1718-1949, која се односи на јеврејску грађу. Рад на пројекту укључује селекцију, транскрипцију, превођење и дигитализију грађе.

Рад на пројекту се састојао из неколико корака. Прва фаза се односила на истраживања грађе настале на латинском, немачком, мађарском и српском језику, након чега је уследила селекција грађе која се односи на Јевреје Сомбора и Бачке. Инвенторисање докумената био је предуслов да се у електронској бази нађе грађа из оба фонда. Документи су у финалној фази пројекта у потпуности преведени на енглески и српски језик, те заједно са транскриптима оригиналних докумената и њиховим дигитализованим верзијама представљени у онлајн бази у све четири верзије.

Руководилац пројекта је др Харис Дајч (Филозофски факултет Универзитета у Београду), а истраживачи ангажовани на пројекту су: проф. др Никола Самарџић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Владимир Абрамовић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Маја Васиљевић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Милица Кисић Божић (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду), др Дејана Васин (Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву), МА Борислава Ристивојевић (Историјски архив Сомбор), МА Анастазија Мако (Историјски архив Сомбор) и Исидора Јеж (Историјски архив Сомбор). Сарадници на пројекту су др Адам Софронијевић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“) и МА Никола Смоленски (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“). Пројекат је подржан од стране Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Партнери Историјског архива Сомбор на пројекту су Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и Савез јеврејских општина Србије.