O projektu

Katalogizacija jevrejskih fondova u Istorijskom arhivu Sombora/Cataloguing of Jewish collections of the Historical Archives of Sombor je sveobuhvatni projekat Istorijskog arhiva Sombora koji je uključio rad na neobjavljenoj arhivskoj građi fonda Magistrat slobodnog i kraljevskog grada 1749-1918 i fonda Zbirka matičnih knjiga 1718-1949, koja se odnosi na jevrejsku građu. Rad na projektu uključuje selekciju, transkripciju, prevođenje i digitaliziju građe.

Rad na projektu se sastojao iz nekoliko koraka. Prva faza se odnosila na istraživanja građe nastale na latinskom, nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku, nakon čega je usledila selekcija građe koja se odnosi na Jevreje Sombora i Bačke. Inventorisanje dokumenata bio je preduslov da se u elektronskoj bazi nađe građa iz oba fonda. Dokumenti su u finalnoj fazi projekta u potpunosti prevedeni na engleski i srpski jezik, te zajedno sa transkriptima originalnih dokumenata i njihovim digitalizovanim verzijama predstavljeni u onlajn bazi u sve četiri verzije.

Rukovodilac projekta je dr Haris Dajč (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), a istraživači angažovani na projektu su: prof. dr Nikola Samardžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Vladimir Abramović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Maja Vasiljević (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Milica Kisić Božić (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu), dr Dejana Vasin (Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), MA Borislava Ristivojević (Istorijski arhiv Sombor), MA Anastazija Mako (Istorijski arhiv Sombor) i Isidora Jež (Istorijski arhiv Sombor). Saradnici na projektu su dr Adam Sofronijević (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“) i MA Nikola Smolenski (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“). Projekat je podržan od strane Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Partneri Istorijskog arhiva Sombor na projektu su Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ i Savez jevrejskih opština Srbije.