A cover letter for Bulletin for 1902/1903 of the Jewish primary school in Sombor

Identifier D_0141:11025/1903
Title A cover letter for Bulletin for 1902/1903 of the Jewish primary school in Sombor
Subject Jewish primary school, Sombor, Bulletin, Cover Letter, City council, Magistrate of the Free Royal City of Sombor, School year, 1902-1903
Description The Jewish primary school from Sombor sending Bulletin for 1902/1903 to the City Council of the Free Royal City of Sombor.
Creator The Jewish primary school
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Jewish primary school, the City Council of the Free Royal City of Sombor
Date July 6-29th, 1903
Type Text; Cover letter
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, 1902-1903
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
11025/1903
Zombori Izr. Iskolaszék
31 sz.
A Tekintetes Városi Tanácshoz
Zombor
Mély tisztelettel bátorkodom a zombori izr. elemi iskolának az 1902-1903-ik tanévről szóló értesítőjét ezennel a Tekintetes Tanácsnak beterjeszteni.-
Zombor 1903 jul 28

az izr. iskolaszék jegyzője
11025 ÉRK 903 JUL 29.
a Tekintetes Városi Tanácshoz Zombor
a zombori izr. iskolaszék beterjeszti az 1902-1903 tanévről az elemi iskolai értesítőt.
Mellékelve 1 drb ertesítő
V.
Tudomásul vétetik
Z. 903 VIII/6

A ZOMBORI izraelita népiskola
„ÉRTESÍTŐJE”
az 1902-1903. tanévről
XV. ÉVFOLYAM
ZOMBOR,903.6.
OBLÁT KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA ÉS KÖNYVKÖTÉSZETE.
TARTALOM:
I. A lefolyt tanév története.
II. Iskolaszék.
III. Tantestület.
IV. A lefolyt tanévben feldolgozott tananyag rövid vázlata.
V. A költség-előirányzat az 1903. évre.
VI. A tanulók érdemsorozata.
VII. A tanulók statisztikai átnézete
VIII. A jövő tanévre vonatkozó értesítés
11025/1903
No. 31
Dear City Council!
Sombor
With deep respect, I dare to submit a report on 1902/1903 school year of the Sombor Jewish primary school to the esteemed Council.
Sombor July 28th, 1903
...
The Notary of the Jewish School Board
11025 ARRIVED 29th JULY 1903
Respected Sombor City Council
The School Board of the Sombor Jewish primary school submits a report for 1902-1903 school year.
Attached Bulletin 1 pc.
V.
Understood
S. 6th VIII 1903.
BULLETIN
SOMBOR JEWISH PUBLIC SCHOOL
for the 1902-1903 school year
XV YEAR
SOMBOR
KÁROLY OBLÁT PRINTING HOUSE AND BOOKBINDER
THE CONTENT:
I History of the school year.
II School Board.
III Teaching staff.
IV Brief overview of the curriculum conducted during the school year
V Budget Plan for 1903
VI Student merit series
VII Statistical review of students.
VIII Notice for the next school year.