A report by Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković) against Jewish merchants in Sombor and wider area.

Identifier D_0133:874/1838
Title A report by Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković) against Jewish merchants in Sombor and wider area.
Subject Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković), The Government of the Free Royal City of Sombor, Jewish Community, merchants, legal case, complaint, trade, Sombor,
Description Very detailed report by Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković) that are complaining to the City Magistrate. In their long complain they are naming Jewish merchants and all of their missdeeds.
Creator Petrus Schverer (Petar Šverer), Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković)
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković), Michael Bereczky (Mihajlo Berecki), Triphonem Athanatzkovits (Trifun Atanackovic), Basilium Athanaczkovits (Vasilije Atanacković)
Date June 27, 1835.
Type Text; report
Language Latin, Hungarian, German
Coverage Free Royal City of Sombor, June 1835
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
Infrascriptus erga requisitionem hujatis Privilegiate mercantilis societatis presentium vigore attestor: quod perhibente originali mercatorum – questorum – ac universorum Libere ac Regie Cicitatis Zombor opificum Ano 183 4/5 Contributioni subjectorum clasificatione – Abrahamus Hey, Moyses rectius Michael Hecht et Israel Herczegh Mosaica religioni addicti, alias gremiales inhabitatores in classe questorum cum singillativo trium fl penso contineantur – Jacobus autem Stein Leopoldus Hollender, Moyses Paskut et Mauretius Goldfon nec item mercatores, neque vero questores pro attacto 183 4/5 anno reperientur. Sigilatum Zombor die 26 Junii 1835. Nicolaus Leopvits m.p. antelate civitatis ratis exactor.

Originali suo conformem esse testor: Zombor die 29. junii 1835.
Basilius Athanatzkovits Inclyta tabelarie Regie juratus notarius

Prudentes ac Circumspecti Nobis Honorandi!

Erga factam per Civicum hunc Magistratum dedato 12 febr.a.c. no 164 in merito altissimo loco formati recursus gremialium civitatis hujus questorum Mosaica Religioni addictorum facultatem questum circumforaneum exercendi, aut saltem merces suas in nundinis hebdomadalibus vendendi sibi tribui supplicantium remonstrationem penes subfratorum actorum remissionem, fine conformiter edocendorum supplicantium de benigno jussu Regio rescribitur: quastum circumforaneum vigore benignarum normalium ordinationum non tantum gremailibus erga indultum magistratualem sed etiam extraneis individuis sub prescriptis cautelis omni tempore licitum esse, expositionem vero mercium quibus quis opificium aut questum exercet in nundinis hebdomadalibus gremialibus contribuentibus negari haud posse. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico Budae die decima septima Julii Anno milesimo octengentesimo trigesimo octavo celebrato.

Eorundem benevoli
Necitki potpisi

Ad Protocolli politici 758 anni 1835 officiose refero, quod responsum gremialis compagnie mercantilis ad recursum nonullarum Judaorum gremialium prestitum cum antelatis recurentibus preinsinuato adhuc anno – una cum concernentibus actis – fine dandi superesponsi communicari fecerint : quia tamen inter – ut ut sepius per me adussi – desideratum superesponsum In presentiarum usque exhibuerint; verum posteaquam eosdem serio recentissime eatenus, ut vel ducta secum communicata restituare; vel vero tam acta, quam et supereponsum dent, provocassem, ipsa nunc dicta acta Tamen ullo superesponso mihi reexhibuerint, quo isthec in aadvoluto Presentandi honorem habeo. Sigilatum Zombor die 3 feb. 1838.

Nicolaus Bugarszky senator

Amplissime Magistratus!

Erga recursum gremialium Mosaica Religioni addictorum questorum ad suam Majestatem Sacratissimam formatum, et nobiscum sine Declarationis dando communitatum demisse famulamur, et quidem:
Relate ad 1um Recursualis eorum nimium irrealis expositionis illud membrum: quod illi in libero et imperturbato eoque pacifico exercitio Juris, in Regio hocce peculio in fornicibus publicis mercandi – et questum Circumforaneum exercendi fuerint et continuo usque annum 1829um seu tempus impetrationis novioris nostri Benigni Privilegii mercantilis perstiterint , velut ad modum insincerum, evidenter mendosum, et vel unico asserto illo, ut ad suum locum probabitur; quod Recurentes Judai – mercatores nunquam fuerint – facile evertendum, sequentia adducimus.
Benigni nostri Privilegii interioris privilegiato huic societati mercantili anno ad huc 1778. clementer elargiti – huic sub no 1. adcopulatus articulus 8. posteaquam eadem privilegiata hoc societas mercantilis: omnimodam – publicum gremiale, omnis generis mercibus et cunctis in Benigno Privilegio determinatis Commertii articulis, in requisita quantitata – omni omnino tempore – providendi obligationem in se assumpsister, ad precavendam quamlibet damnifictionem, ex illimitato mercaturo et quostus exercitio, in Privilegiatam hanc societatem mercatorum et ipsam hanc Civitatem – inevitabiliter profluxuram Judais et cunctis aliis nisi privilegiate huius societatis mercantilis ordinaria neutra forent - extra nundinas anniversarias, tempore quo unicuique sua, et aliena fabricata venui exponendi facultas libera conceditur, mercature exercitium, in peculio hocce Regio quoquo demum modo, aperte aut oculte, in nundinis hebdomadalibus, aut extra has instituendum, sub cominatione condigne poene, simpliciter interdixit. – Anno autem 1813. 35um articulus Generalium Cehalium articulorum in Benigno Gratioso Intimato dedato 6. Aprilil eiusdem anni no 7262 emanato, hicce sub no 2 advolutus: Extraneis mercatoribus ac opificibus distractionem mercium quo apud gremiales inveniuntur sub Cominatione confiscationis - rerum persepe – apud sinciles transgressores repertarum et pro re nata, dictande per localem Magistratum condigne poene etiam prohibuit. – Anno rursus 1817 dum Judai Privilegiatam hanc societatem mercantilem, in hoc suo – mercaturam exercendi exclusivo privilegiali Jure – potentiose turbare voluissent. Eadem hoc societas mercatorum, mediante Determinatione Magistratuali sub no 3. et tardius seu anno 1821. uti sub no 4 usu prolaudati sui ab immemoriali tempore pacifice imperturbate et exclusive exerciti privilegialis Juris mercandi – confirmata exstitit. – Anno denique 1829. tempore videlicet impetrationis, ex dispositione Altissima, uti sub no 5. Benigni novioris nostri Privilegii – robore 6. et 8. Huic sub no 6 et 7 demisse advolutorum articulorum, in eodem nostro exclusivo Jure mercandi, ea cum modificatione, velut per hanc ipsam mercantilem societatem, ex amore et affectu erga socios homines, quamvis proprio cum propidicio desiderata ac sua Sacratissima Majestati de genu substrata: ea in quam cum modificatione, ut omnibus illis, qui Privilegiata huius societatis mercantilis ordinaria membra non essent, non saltem in nundinis anivrsariis, per annum quarter celebrari solitis, verum insuper octo diebus ante et octo diebus post nundinas; adeoque in toto 64 Diebus liberum sit circumferanei quostus exercitium, secus vetitum Clementia Optenii nostri Patris inmortalis memoria Principis, rursus constabiliti et conservati fecimus. E quibus itaque sequenter veritates prono alveo flectuit et quidem:
a)Privilegiatam hanc societatem mercantilem, ab immentionali tempore in continuo, pacifico, privativo et imperturbato exercitio mercatura in Peculio hocce Regio – perstitisse; neminem proinde unquam nisi ordinarium Privilegiata huius societatis mercantilis membrum fuisset; adeoque nec Recurrentes Judaos, pretensum previum Recursuale Jus dummodo excipiantur supra nominata et in Benigno Privilegio expressa 64 dies pacifice usuasse.
b)Privilegiatam hanc societatem mercantilem – nequaquam Judaorum assiduitate et diligentia in mercatura deternitam – modo proprio, uti false ab adverso asseritur; verum e dispositione Altissima uti sub no 5. pro Clementer impertiendo sibi noviori Benigno Privilegio – homagiali cum devotione recurrisse.
c)Eandem hanc Societatem Mercantilem, occasione impetrationis deutralium suorum privilegialium articulorum, nequaquam extensionem suorum dumtaxat Jurium, aliorum vero coarctationem, uti iidem ab adverso adeo iniuste laedimur, verum rectum ordinem, tamquam animam rerum et in quolibet morali corpore preprimis necessarium, sociorum hominum verum bonum, commodum publici, ipsius denique directionis publice faciliorem inspectionem – pro summo fine, eoque unicissimo – habuisse; Siquidem Privilegiata hoc societas mercatorum – Judeos non saltem ab exercitio Circumferanti quastus, ipsis ante impetrationem Benigni Privilegii novioris minime competentis, exercitio arceri noluit, verum insuper corumexistentiam civilem , adminiculo erticulorum Benigni nostri noviori Privilegii 6. et 8. sub no 6 et 7 aclusorum et erga ardentissimos homagiales preces nostras, clementer elargitarum , vigorem quorum et in specie articuli 6. sub no 6 cuilibet 64 diebus per annuum facultas circumferaneum questum, exercendi in priori Benigno Privilegio simpliciter denegata; sensu vero articuli 8. sub no 7 iis – ex Judais, qui iam ante hac etiam in Regio hocce Peculio – mercaturam in fornicibus publicus exercebant, abhuic etiam liberum et eodem jure quo et ordinaria membra Privilegiata huicque societatis mercantilis velut Christiani gaudeat, adeoque etiam in fornicibus publicis promovendum mercatura exercitium – benigne conceditur – securiorem , beatioremque reddere – solicite curavit. Denique
d)Neque privilegiatam hanc societatem, neque Jurisdictionem gremialem Recurrentes facultate in nundinis hebdomadalibus merces suas vendi exponendi, arbitrarie privasse; verum eosdem in proprii sub no 6 acclusi articuli 6. exceptis in eodem determinatis 64 diebus – et in sequelam huius interventarum Determinationum Magistralium sub no 3. et 4 sensu demum Benigno Gratiosi Intimati ad no 106. 1812 emanati, huic sub no 8. demisse advoluti, ubi in subtractis lineis – Amplissimo Magistratui Benigno Gratiose disponitur: Mercatorum Zomboriensium numerum ultra justam proportionem nequaquam augendum; sed et solenter invigilandum esse, ne Judais contra leges et claros Benigni Privilegii mercantilis tenores in preindicium mercatorum – favores concedantur – exlusos haberi:
Relate vero ad 2um Recursualis adversus nos procedentium Judaorum expositionis membrum: quod nempe Publicum gremiale in defectu circumferaneorum questorum questorum, merces nostras, licet sepissime infirme qualitatis, exageratissimo pretio coemere, adeoque arbitraria taxationi subjectum esse cogatur, sequentibus respondere sustinemus.
Privilegiata hac societas mercatorum occasione impetrationis Benigni Privilegii anno 1829. 44 numerabat ordinaria membra – uti sub no 9 tam e respectu habilitatis, seu scientia sua artis, quam et e respectu potentia mercandi seu facultatum – veri nominis mercantorum; hos autem provisioni Publici gremialis et Electa Communitas et Amplissimus procedens Magistratus – quibus alioquin omnes circumstantia loci, adeoque et necessitates civitatis, optime nata esse debent; quibus proinde incumbit initis Consiliis solicite curare, ne Publicum gremiale in quocumque commertii ramo, perjuriam et charistiam paciatur, et Benigni nostri Privilegii crebrafatus articulus 6us sub no 6. adcopulatus – et Benignum gratiosum Intimatum sub no 8. in abundantia sufficere declararit. – Excelsum insuper Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum erga remonstrationem Magistratualem illam: quod nempe Zomborini nimius jam sit mercatorum concursus Benigno gratiose uti sub no 8 disposuit ne mercatores ultra iustam proportionem augentur, neve Judais in horum preiudicium favores concedantur. Cumque a tempore impetrati Benigni Privilegii, seu ab anno 1829. Privilegiata hac societas mercantilis 11. – adhuc membris uti sub no 10. adaucta estitisset, clarum evadit et mathematica certitudine evidentius est; Publicum gremiale quod adhuc adeo exiguum est, ut penes provisionem ipsius, adhuc vicinarum possessionum incolas, mercibus commodissime providere possimus; quin imo ob nimium mercatorum concursum – ad nundinas remotoirum possessionum – quamvis semper arduus cum sudore – excurere cogamur, clarum inquam excidens est in similibus rerum adjunctis, Publicum gremiale merces in fornicibus nostris ad selectum et in abundantia invenire, arbitraria proinde nostra taxationi, juxta illud: merx statem qua rara, chara subjectum eo minus esse posse, quo certius est, Publicum gremiale tam tempore hoc, quam ex demissu prementionatarum et in sexto articulo huic sub no 6 advoluto – specificatorum 64 dierum velut tempore admissi in hanc Civitate uniis questus exercitii, extra hos vero termino apud mercatores vicinarum civitatum et opidorum seu Neoplantenses, Marie Theresiopolitanos, Bajenses, Apathinenses et Hodzsakienses neglecta nolit, integro cum tempore necessitates suas facile comparare posse. – quibus itaque stantibus et velut in sua realitate fundatis stare debentibus.
Irrealitatem ultimi etiam Recursualis eorundem expositionis membri seu: quod ex ultimus vita eorum sustentanda ramus – per Benignum nostrum Privilegium ipsis sit ademptus, Privilegiata hoc societas mercantilis comprobatura sequentia inducit:
Adversarii nostri, velut mercatura ignari, nec ante, nec post impetratum Benignum nostrum Privilegium uti sub no 11 et 12 mercatura exercitio occupabantur; nullum proinde ipsis precidicium prelaudato Benigno Privilegio, velut his mercaturam in fornicibius exerceri solitam – feriente, inferi potuit.
Sed ut adhuc magis elucescat irealitas totius recursalis eorum expositionis – utque luce meridiana clarius immotescat. Recurentes Judaos non motu propris; verum per alios tamquam illiata adfinem media – ad id permotos, prium contra nos concinuasse Recursum – oportet singuli Recurentis Biographiam huice breviter adumbrare.
Abrahamus Hey – speculationem exercet pelibus leporcum.
Secundus in ordine subscriptus recurrens Jacobus quippe Stein, qui missis ceteris suam uxorem primam pulchram et juvenem lucri cupidine actus deseruit, et senem potentem duxit, quire tamquam fallimentarius et mala fidei homo, plures familias circumveniendo, perhibentibus id ipsum gemitibus familia Srtilitsiana per eum cum 10000 florenorum ad notorietatem publicam damnificata societati civili, plus noxius, quam utilis est, modo nec speculationem exercet, quia nihil habet – uti sub no 12.
Michael Hecht, sua vita mercaturam non novit, verum Epocillatione viri et servato Tracteur Judaico – atque speculatione Occupabatur – recenter fatis cessit.
Sextus in ordine subscriptis recurens Israel Herczeg usuraria pravitatis reus, Civitati huic ex eo periculosissimus: quod plurimas familias, presertim Ruricolarum velut providende exinde imminentis periculi magnitudini imparium – procurando ipsis erga nimis excessivum, Legibus Patriis damnatum, persepe 20 percentualem et maiorem censum – pecunias – ad incitas redegerit, secus pellibus leporum excercet speculationem.
Ultimus in ordine subscriptus recurrens – Moriz Goldfon, qui nonnisi contra normativos ordines privative eludendas res circumferendo colectisque iam peciniis res lutui subtrahendo, pecunias vero velut sensim et sentim dissipatas, restituere neque eundo – deceptionibus vivere consuevit; Mercaturam proinde non novit, et nec speculationem exercet uti sub no 12.
Reliqui vero cum nec aliquam occupationem habeant, neque aliquid posideant – nihil contribuunt – uti sub no 12. omnes autem in concreto, nec substrantiam in valore 1000fl possident. An proinde isti; et qualem possent exercere in Peculio hocce Regio mercaturam? An proinde isti pretensivum nostrum defectum mercium supplere, concursumque mercatorum augere et Publicum gremiale a pretensiva pro taxatione nostra liberare possint? Illi inquam qui missis ceteris respectibus omnes in concreto tantam non possident substrantiam quantam nostram singulus? Dignetur Amplissimus Magistratus - pro justo et aequo diiudicare.
Ex hac est, quam Privilegiata hac Societas mercantilis, erga readvolutum Judaorum gremialium recursum – rationibus et motivis et interventis Determinationibus Magistratualibus e dispositione Altiorum Dicasteriorum, ex ipsa altissima Intentione et Benigno nostro Privilegio – petitis – fulcitam humillimam prestat Declarationem.
Amplissime Magistratus! Nimium esse mercatorum concursum Zomborini, iam Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Benigno Gratioso Intimato hicce sub no 8. adcopulato, velut erga remonstrationem Amplissimi procedentis Magistratus hocce in merito anno 1822 - prestitam pro emanato manifestavit; ab hoc autem tempore – numerus mercatorum uti supra conprobatum exstitit – nimiopere auctus est. Sed et contributio mercatura imposita, qua alioquin post tributum a fundis immobilibus, velut principali hic loci aquisitionis ramo – maxima est, de anno in annum et quidem non saltem in summa; adeoque quam Privilegiata hac societas Mercantilis in concreto dependebat; verum etiam quam singillativa eius membra a mercatura prestabant (per, pro); igitur in ratione inversa increscebat. Eoque devotum est: ut ob majorem mercatorum concursum, singuli nostrum minus distraherent; majus proinde tributum ad pauciora objecta venalia repartiri, et hoc ipso magnum decrementum suarum occupationem experiri coacti fuerint. Huic nimio in civitate nostra mercatorum concursui, si adhuc Judeorum illimitatus, per totum annum ininteruptus, addatur circumferaneus et in nundinis hebdomadalibus admitti petitus questus; neccessario sequentur: ut adhac minus distrahamus, ergo censum contributionalem adhuc ad pauciora objecta venalia repartiamur; consequenter precipiti lapsu – in permiciem nostram pergamus. – Procidit hanc rerum nexum Electa Communitas ! perspexit idem et Amplissimus procedens Magistratus ! bene memores eorum; quod e circumferaneo quastu – nulla in Civitatem promanet utilitas; quin imo e Converso, quod juste premetuendum sit, ne eodem ne fors admisso – potentia contribuendi mercatorum gremialium ultra modum enervetur et hoc ipso Civitas – annui tendo, certa et sane non exigua vectigalia – nimiopere damnificetur; Altioribus igitur Dicasteriis ex Altissimo ……. Regio articulos nostros, vigore quorum sorti recurentium etiam contra nos Judaorum, quibus anteriori nostro Benigno Privilegio mercatura quoquo demum modo instituenda in Peculio hocce Regio – simpliciter interdicta exstitit – per concessum iis in Benigno Privilegiali articulo ut sub no 6. 64 diebus (non autem uti illi in suo recursu sub false adnotarunt 24 diebus) – quastus exercitium consultum est, fine Benigne approbationis, comite favorabili opinione substraverant, qui etiam effective altissimam Regiam approbationem tulerant.
Quare Amplissimum Magistratum humillimis exorare sustinemus precibus, quatenus motivo previorum velut in sua realitate fundatorum et ex eo etiam, quod 64 diebus, seu fere quadrante annui sufficiat hic loci circumferaneum questum exercere, dummodo non destituerentur Recurrentes nervo rerum gerendarum; et ideo justum et aequm sit: reliquo omni tempore pro Privilegiata hac societate mercantili, qua Publicum gremiale requisitis mercibus omni tempore providendi – obligationem in se assumpsit, quare a mercatura maximam partem publicorum onerum supportat – mercatura exercitium pro eadem – exclusive, ad mentem Benigni nostri privilegii articulorum 6. et 8. sub no 6. et 7. ad sensum item documentorum hicce sub no 3. et 4. et 8 occlusorum – reservari – comite favorabili opinione, id apud suam Majestatem Sacratissimam exoperari dignaretur: quo rejecto Judaorum Recurrentium infundato, iniusto et evidenter insincero, atque manifestam nostri in vexam tendente recursuali petito – articulus Benigni nostri Privilegii 6. sub no 6. adcopulatus, velut a tot jam annis continuo – pacifico, publico et exclusivo usu usuroboratus – in suo vigore et cunctis suis confinentiis clementer relinquatur et conservetur; Recurrentes vero Judai ad exercendum circumferaneum questum vendendasque suas merces in nundinis hebdomadalibus in Peculio hocce Regio – decursu toties nominatorum et in articulo Benigni Privilegii nostri mercantilis determinarum 64 dierum - Benigne invientur. Qui in reliquo, dum eandem hancce nostram declarationem, una cum readvoluto recursu – Altissimo loco – submitti humilime naremus – profunda cum veneratione perseveramus. Zomborini die 27 junii 1835.

Amplissimi Magistratus
Humillimi servi
Petrus Schverer et Joannes Athanatskovits – selecti cives gremiales qua tamen Privilegiata societatis mercantilis gremialis antesignam

No protocolli politici 758 D, senatori Nicolao Bugrarsky comiti, ut Declarationem hanc cum querulantibus Judais communicet, et scriptam eorum declarationem intra quindem nam referri. In Senatu Zombor die 20 Julii 1835 celebrato.
Extradatur per Michael Bereczky vice notarius

Ad Amplissimum Libere Regieque Civitatis Zomboriensis Magistratum
Petrus Schverer et Joannes Athanatzkovits selecti cives et mercatores Zomborienses – qua tamen Privilegiata societatis mercatorum Zomboriensium antesignavi – erga recursum gremialium Mosaica religioni adictorum questorum – suam exhibent Declarationem: humillime supplicando; quatenus Amplissimus Magistratus apud suam Sacratissimam Majestatem, motivo intus attactorum – id exoperari, penes submissionem huius quoque sue Declarationis – designaretur quo eorundem articulus Benigni Privilegii 6. velut ….. iam annis usuroboratus, in suo vigore clementer conservetur, Judei vero, ad exercendum circumferaneum questum, diebus in benigno Privilegio determinatis, seu 64 benigne invientur.
Per adv. Triphonem Athanatzkovits ad 7498. 1838.

Extractus
Benigni Privilegii pro parte Civium ac Mercatorum ac Submercatorum seu Bakal dictorum, Greci non uniti Ritus in Libera Regiaque Civitate Zomboriensi degentium in ArchiDucali Civitate Vienna Austrie, die 7 mensis Januarii anno 1778. Elargiti:
Articulo VIII. Quemadmodum quibusvis extraneis mercatoribus et opificibus sine disertimine publicas nundinas frequentare, mercesque suas et manufacturas rerum exponere integrum est, ita exadverso extra nundinas merces, quibus mercatores privilegiati ex instituto suo alioquin provisissent, questus causa in hanc Liberam Regiamque Civitatem inducere, aut questum cum injuria et prejudicio privilegiatorum Civitatis hujus mercatorum palam aut clam exercere prohibitum erit, secus ordinationi huic clam aut palam contravenientes et refractarios erga Intimationem antesignari Civico Magisratui incumbet / observato tamen in similibus moderamine / coercere aut eliminare: - Prerogativa Nobilium pro privata et domestica necessitare prospicientium in salvo relicta. Articulus IX etc etc.

Presentem Extractum ex pro vero ac genuino originali ad Archivum Civitatis Zombor reposito et medio B.G. intimati dedato 6 aprilis anni 1819 sub no 7262. Budae emanati pro cessante declaratorie desumptum esse testor. Zombor die 24 junii 1835.
Michael Berazky , prefata Civitatis archivarius, una vice notarius.

Extractus Protocolli
No 585 Societas Mercantilis gremialis peregrinos mercatores atque Judaos extra casum ordinariarum nundinarum annualium in foro mercantesa divedendis suis mercibus ad sensum privilegialis articuli 8 mercantilis arceri supplicat.

Determinatum est:
In conformitate Benigni Privilegii abusum hunc tollendum disponi, effectu et vigilantia Capitaneatus officioso commisu. In Senatu Zombor die 30. Junii 1817. Celebrato.
Extradatur per Michaelem Berezky, prefate Civitatis vice notarius

Extractus Protocolli Politici
No 263 Gremialibus Civibus et Mercatoribus Circumferaneos Jela questores arvense, nec non Judeos occasione hebdomadalium nundinarum gremialium, ad sensum Benigni Privilegii et normalium ordinum a stabili venditione mercium atque Jele inhiberi et arceri supplicantibus;

Determinatum est:
Nundinis hebdomadalibus, ad venditionem victualium destinatis, neque circumforaneis his Tela questoribus arvensibus et Judeis cum prejudicio privilegiatarum gremialium mercatorum qui mercibus suis ceteroquin et instituto suo practici sunt, stabilia tentoria et loca fixsa in foro forensi occupare, et ita publice merces suas vendere in obversum Benignorum Privilegiorum et normalium eatenus emanatorum ordinum permitti quiret, hinc Benignis Ordinubus quo ad Circumforaneum questum emanatis, et via Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici circulariter publicatis in salvo ceteroquin permanentibus domino Senatori una sub Capitaneo Simoni Demetrovits ut prefatos circumforaneos questores a stabili in foro forensi mercium venditione fixarumque locorum occupatione serio inhibeat et effectui huius dispositionis in sensum etiam determinationis Magistratualis dedato 30 Junii 1817 no 585 data efficaciter invigilet commiti, ceterum ad ante vertendas cunctas uberiores ambiquitates et habendam strictam hac inpassu occasione etiam emendi quo ad beneficium hocce contractus regalem, uberiorem adhuc ab Excelso consilio Regio Locumtenentiali Hungarico invitationem expeti hacque sine representandum decerni: In Senatu Zombor die 14. Aprilisi 1821 celebrato. Extradatum per Joannem Lippay m.p. ord. notarium

Concordat Zombor die 20 junii 1835.
Basilius Athanatzkovits m.p. Tabelarie Regie juratus notarius

Prudentes ac Circumspecti nobis honorandi!

7262. Generalesigni isthic adjacent, pro Opificum Contuberniis et Coetibus Regni Hungarie, Partiumque eidem adnexarum elaborati, in linguas Regnotenus reptatas versi, Typisque impressi Caehales articuli Civico huic Magistratui de positivo benigno jusu Regio ea cum Inviatione hisce transponiuntur: ut juxta generales hosce articulos Projecta Privilegiorum pro singulis Contuberniis et Caehis in gremio sui existentibus elaborari faciat et singulum Projectum ope separatae Regnae sentationis isthuc submittat , abhinc postea , instituta previa debita Combinatione et reversione aeque separatim alitissimo loco substernendum.
Tam vero omne Contubernium et Coetus pro quo Civicus hic Magistratus idmodi Privilegii Projectum elaborari curaverit talis sit, qui jam antea, aut benigno Caehali Privilegio fruebatur / cujus Classis Contuberniis et Caehis non item aliis nova Privilegia citra depensionem Taxae aulice expedientur/ aut privatis Concessionibus statutis articulisque obtentis provisus fuit et Caeham effective constituit; - ceteris exmissis. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiale Hungarico, Buda die 6. Mensis Aprilis anno 1813 celebrato. – Eorundem benevoli Bano Ivanes Mednyanszky m.p. Joannes Latinovits m.p. Josephus Bisztriczey m.p. Civitatis Zombor.

Presentum extradatur originalis…… commendare testor.
Michael Bereczky m.p. Libere Regieque Civitatis Zombor vice notarius

Prudentes ac Circumspecti nobis honorandi!

Indultus, quem Curius hic Magistratus Judaeis in gremio sui degentibus concessit ut quippe aperto fornice questum exercere possint gravi sub est reflexioni, tum, ob alterius haud Judaici Individui quod idem beneficium anno adhuc 1801 petiit …….. ……… mercatorum jam Concursus, ab eodem Curio Magistratu amotionem, tum, quod prefata rationis Individuum Lazarus Stein, nonnisi post interventum eatenus altissimum indultum teste Intimato dedato 12 novembris 1799 no 26610 demisso, mercatura admotus sit, sed et intimato dedato 3 junii 1800 no 13327 questus tantum circumforaneis Judais generatim concessus habeatur.
Quod ipsum Civico huic Magistratui ad ejusdem representationem dedato 2. Decembris 1811 isthuc submissam, pro ulteriori sui directione hisce notum reddit Consilium hac Locumtenentiale Regium eo subnexo: numerum mercatorum Zomboriensium ultra justam proportionem nequaquam, sed et solerter invigilandum esse, ne Judais qui in eo statu, in quo illos Lex deprehendit, conservandi sunt, contrarii legum sui favores in prejudicium mercatorum per Civicum hunc Magistratum concedantur. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico, Buda die 7. Januarii anno millesimo octigentesimo duodecimo celebrato. Eorundem Benevoli Bano Joannes Medjanszky m.p. Joannes Latinovits m.p. comes Gabriel Keglevits m.p. – prudentibus ac Circumspectis N.N. Judici primario, Consuli, ceterisque senatoribus ac juratis civibus totique communitati Libere regieque Civitatis Zomboriensis nobis honorandis. Ex officio Lect. Die 17, Februarii 1812 no163 Presentem Copiam suo originali ad Archivum Civitatis reposito conformam esse testor. Zomborini 13. Martii 1827. ……. Michael Beretzky m.p. prefate Civitatis juratus vicenotarius.

Collatum cum intimata copia per me:
Basilium Athanaczkovits
Tabelarie Regie juratus Notarius

Infrascriptus erga requisitionem gremialis Privilegiate mercantilis societatis, sibi super eo: an Abrahamus Hey – Michael Hecht – Israel Herczeg, Jacobus Stein – Leopoldus Hollender – Moyses Puskus et Mauritius Goldfon Judaei et gremiales inhibitatores in classe mercantium, aut questorum respectu 1828/9 contributionis contineantur? Testimonium petentis presentium vigore attestor: quod perhibente originali mercatorum – questorum ac universorum Libere ac Regie Civitatis Zombor opificium anno 1828/9 contributioni subjectorum classiificatione, Israel Herczeg et Moyses Hecht in Cathalogo questorum comprehendantur – Abrahamus vero Hey, Jacobus Stein, Leopoldus Hollender, Moyses Paskus et Mauritius Goldfon nec inter mercatores, neque vero questores pro memorato 1828/9 anno reperiantur. Sigilatum Zombor die 26 junii 1835. Nicolaus Leovits m.p. ratis exactor.

Originali suo conformem esse testor. Zombor die 29 junii 1835.
Basilius Athanaczkovits
Tabelarie Regie juratus notarius

XXXV. Czikkely
Valamint minden külső mesterembereknek, s müveseknek is szabad a közönséges vásárokra megjelenniok, és annak tartásáig portékáikat árólgatniok; úgy semmiképp meg nem engedtetik, hogy a külföldi kalmárok és Mesteremberek az esztendőnként tartatott vásárok idején kívül is az olly portékáikat és müveiket, mellyek az itthonniaknál is találtattnak, árúllyák, vagy mesterségöket nyilván avvagy alattomban, legények által vagy nélkül űzzék. Az ellenkezö esetben a helybéli Elöljároknak tisztiben fog állani, a Czéhnek béjelentésére, az illy törvényszegöket további kereskedésektöl, vagy mesterség özésöktöl keményen eltiltattni, és ha a köznyülállások megkivánnyák, öket jószágoknak elfoglaltatásával is méltóképp meg büntettni.

Naredna dokumenta su na nemackom i madjarskom
I, the undersigned, testify on the subject of the request of the trade guild through this document: According to the original classification of merchants - sellers - and other activities of the free royal city of Sombor A number 1834/5, Avram Hey, Moses or Michael Hecht and Israel Herczegh to continue to pay three florent taxes each, as well as other residents of the seller class. On the other hand, Jacob Stein, Leopold Hollender, Moses Paskut and Maurice Goldfon are not listed in the mentioned year 1834/5 as traders or sellers. Certified in Sombor, on June 26, 1835. Nikola Leopvić, personally, the ratifier of the mentioned city

I testify that this document corresponds to the original: In Sombor on June 29, 1835.
Basilius Athanatzkovits (Vasilije Atanacković), sworn notary of the famous royal city

Wise and respected!

Regarding the appeal of several instances, on the topic of the decision issued by the City Magistrate on February 12 this year under number 164, and which refers to the request of merchants committed to the faith of Moses to be given additional opportunities to trade outside the city center or at least to give their goods amounts to weekly fairs, according to the benevolent royal order, the following correspond: Trade outside the city center is already graciously allowed by the usual ordinances, not only to city residents but also to foreigners under certain conditions and measures, and city residents are not forbidden to display goods of all activities. at weekly fairs. Issued by the Royal Local Council of Hungary in Buda, on July 17, 1838.

Their well-meaning,
Unreadable signatures
Issued September 1, 1838

According to Protocol 758 from 1835, I officially report that the Association of Merchants responded to the complaint of a large number of Jews, residents of the city community, and that what was written in the response of the higher instance was done to convey the mentioned Jews. I have carefully studied what both of them have presented, and after that I will try to make the decision clearly communicated in a new document; the answer is based on the existing legal acts, as already stated in the answer of the higher instance in detail. Everything that they have exposed to me again, I have the honor to submit in support of the decision. Certified in Sombor on February 3, 1838.

Nicolaus Bugarszky (Nikola Bugarski), senator

Exalted Magistrate!

On the subject of the complaint of the sellers of the faith of Moses, we have the following: With regard to the first paragraph of their complaint, which we consider to be completely unrealistic, we have to say the following: that by law in this Kingdom they already have the right to trade freely and without hindrance in public trade, and they were allowed to do so until 1829. it is until the time when we as a Trade Association have received new gracious privileges and therefore their appeal is utterly insincere and obviously a lie, which will be proved; and the other thing is that the Jews who filed the complaint were never traders at all, which we will easily prove in the following text. This Trade Association was granted the gracious privilege of 1778, to which Article 8 was added under number 1, as follows: that we undertake to supply this city community at all times with sufficient quantities of all kinds of goods, and to prevent any damage from unlimited trade, the privilege that this society has will not apply to Jews and all others who do not belong to this society - except in the case of annual fairs when in this Kingdom the display of goods and sales to all citizens is allowed. Until then, it was forbidden for those who are not members of our Association to sell goods publicly or secretly at Sunday fairs, and they were punished for that violation. Then, in 1813, Article 35 of April 6 was added, issued under number 7262, where under 2 it is stated: that foreign traders and workers are forbidden to violate the previous article and are threatened with confiscation of goods and payment of fines prescribed by the Magistrate if they endanger trade of members Communities. In 1817, however, the Jews again endangered the trade activities of this Association and the enjoyment of the privilege that belonged exclusively to it, so in connection with No. 3 and later in 1821 under No. 4 there is a decision of the Magistrate confirming the privilege of unhindered trade exclusively members of this Association. Finally, in 1829, the highest instance, as noted under No. 5, in respect of our new privilege, as well as 6 and 8, was confirmed to us the exclusive right to engage in trade, but out of love and affection for all members of the community, His Majesty modified that right in the following way, and that is: all those who are not members of our Trade Association can still engage in trade, and not only at the annual fairs - which take place four times a year - but also for an additional 8 days before and 8 days after the fair, which in total amounts to 64 days when such trade, until then forbidden to them, by the decision of our merciful father the king, that trade is allowed. a) From the above-mentioned time, this Privileged Trade Association has continuously quietly and undisturbedly enjoyed its right and engaged in trade in this Kingdom; no one except those officially admitted to the Association was ever a member; The Jews who lodge the complaint, on the other hand, exercised their right to trade 64 days a year without any interference. b) This Privileged Association of Merchants therefore exercised rights which, except as stated, were not permitted to the Jews, however persistently and carefully they sought to convince you otherwise; and this is otherwise clear from the quotation under number 5 on the subject of graciously granting this privilege to us. c) This Trade Association, in joining additional members about its privileges, did not agree to any extension of its rights to others, despite pressure from others that would lead to us being unjustly harmed and which would in any way conflict with ethics, the common good. , it has always referred exclusively to us; Our Privileged Association of Merchants not only did not respect the pressures and demands of the Jews to be registered as sellers, but the fact that Articles 6 and 7 were added to our privilege additionally helped us in that attitude, at our earnest requests, where under Article 6 under 6 allows 64 days of annual trade outside the city center, which was prohibited in previous articles; in the content of Article 8 under 7, it can be seen that Jews had the right to engage in trade in public shops before, just like Christians, and thus the improvement of trade in and dealing with this business in a safer and more lucrative way was achieved. d) This privileged trade association also holds that those who have lodged a complaint should not be deprived of the right to sell goods at weekly fairs, but only as specified in Article 6 under 6, which means 64 days a year, as is otherwise the case. was the official decision of the Magistrate under numbers 3 and 4, in the decision issued under ordinal number 106 1812. There is an addition that is presented to the exalted Magistrate: that the number of merchants in Sombor should not increase above a fair number and that care should always be taken that Jews do not be excluded from what is stated in the law and refers to the gracious privileges granted to traders, but that they should not be allowed to do harm to the named traders either.
Regarding the complaint of the mentioned Jews against us, and under paragraph 2, we have to state the following: Here they complain that in the absence of traders who would trade outside the city center, they were forced to procure goods from us at a high price. of poorer quality, and then were forced to pay the prescribed fees for it, we declare the following:
This Privileged Association of Merchants, according to the gracious privilege from 1829, had 44 regular members as stated under item 9, and they were admitted there on the basis of their skill, ie knowledge of the skills they deal with, as well as on the material possibilities to trade; the duty of the merchants who are selected members of the Association is to supply the community in accordance with the situation in the city and its needs and must be from good families; in order, in order to ensure that the city community does not suffer any damage in any economic branch, the gracious privilege we received was joined by Article 6 under number 6, and what is mentioned under 8, that it is our duty to be all in abundance. The Exalted Royal Local Council of Hungary made sure, based on the opinion of the Magistrate, that there were not too many merchants in Sombor, as stated under number 8, where it was forbidden to increase the number of merchants beyond what was necessary, and not to give Jews privileges that would harm the said merchants. However, since the time of obtaining this privilege, more precisely since 1829, this Privileged Association of Merchants has grown by another 11 members, which can be seen under number 10 and derives quite clearly and safely from the mentioned mathematics; the city community is still small enough that we are able to fully supply the city and the inhabitants of the surrounding places with goods; however, due to too many traders, we are forced to go to fairs and more distant places, which is often very hard, although the city population, if the decision on a limited number of traders is respected, could find plenty of goods in our stores. however, which is rare and expensive, it cannot be subjected to such taxes because, since the time of the decisions added through Article 6, which are attached here under number 6, and which other traders have been given 64 days to trade in the city center, At that time, such goods could be procured in the surrounding cities such as Novi Sad, Subotica, Baja, Apatin, Odzaci, where the population could also meet their needs.
The unfoundedness of the last item of the complaint filed by the Jews is based on the way in which those who filed the complaint are supported. This privileged Association of Traders came to the following data: our opponents, who do not understand trade at all, neither before nor after we obtained the gracious privilege, as it is stated under 11 and 12, have never engaged in trade; therefore, it does not appear that the said privilege has in any way harmed the persons concerned.
And now there is something else that will shed light on the unfoundedness of their lawsuit and make everything clear as day. We will briefly present here the biographies of those who filed a lawsuit against us:
Avram Hay - a speculator in the rabbit skin business
The second in a row to be mentioned as signed, Jacob Stein, not to mention other things, left his first young and beautiful wife and out of greed married an older and wealthier one. He is an extremely bad and unreliable man who damaged numerous families, specifically the Strilic family for 10,000 florins, and he is more harmful than useful for this society, and he does not speculate, since he has nothing - as can be seen under number 12.
Michael Hecht, in his life, did not know the trade, but served with a wine merchant and was engaged in speculation - he recently died.
The sixth signed Israel Herczegh is the most dangerous of all for this city, since it is engaged in greening. He ruined many families, especially among the villagers, charging extremely high interest rates that are not in accordance with the law and amount to 20% and more. In addition, he also speculates in dealing with rabbit skins.
The last signed Moritz Goldfon does nothing but circumvent the ordinances and laws in every way, thus obtaining money and squandering it, he is used to living from fraud. Therefore, he neither knows trade, nor does he engage in speculation as shown under number 12.
The others, on the other hand, do not have any occupation, nor do they own anything and do not contribute anything as specifically shown under number 12, nor do they have property worth 1000 florins. And then how could they engage in trade in this Kingdom at all? And how could they make up for our alleged lack of goods, increase the number of traders and exempt us from taxes? I claim that we should ignore everything else, that they all together do not own as much as each of us has individually. May the exalted Magistrate deign to judge us justly and correctly. Let us be honored to make a decision regarding the appeal filed by the listed Jews on the basis of what this Privileged Trade Association has presented and enumerated from the decisions of the Magistrates and higher instances on the topic of our privileges.

Exalted Magistrate! The Exalted Royal Local Council of Hungary, already attached under document number 8, stated that there was an excessive influx of merchants in Sombor, and this can be seen from the decision of the exalted Magistrate from 1822; since then the number of traders, as shown above, has further increased. In addition, the tax paid on trade, which is collected after the real estate tax, is convincingly the highest of other employee taxes and grows further from year to year; therefore, it affects this Privileged Trade Association the most; even some members of the Association gave up trading because of it; therefore, that tax grew further. Due to the large influx of other traders, some of us were endangered and forced to pay higher taxes on a smaller amount of goods, and thus forced to suffer considerable damage. To this excessive influx of merchants in our city was added the request of the Jews to trade outside the city center and at the weekly fairs that were approved for them; it follows, therefore, that it is necessary for us to pay a small tax on a small quantity of goods in order to suffer as little damage as possible; all this we are talking about see this city community, and understand the sublime Magistrate! They know very well that the city has no use for the demand for trade outside the center; therefore, care should be taken to ensure that the reception of additional unnecessary traders does not further reduce the ability of the traders of this city community to contribute to the city, since they pay considerable taxes. The articles of the decrees and laws that we received from higher instances clearly say that the complaint of the mentioned Jews has no basis, because among other things, Article 6 of the merciful privilege granted to us nicely states that they were granted trade 64 days a year (not 24 as they claim in to his lawsuit), and that request was personally approved by His Excellency His Majesty. Therefore, we humbly ask the exalted Magistrate to decide, for the above reasons based on the actual state of affairs, that it is sufficient for Jews who have lodged a complaint to engage in trade outside the city center 64 days a year, which is almost a quarter of a year; it is fair and right that all the rest of the time this Privileged Trade Association supplies the city community with all the necessary goods, since trade bears the greatest burden of public levies, and then it should be preserved as an exclusive privilege as stated in Articles 6 and 8. under Nos. 6 and 7 in the sense set forth in the documents attached herein under Nos. 3, 4 and 8. We therefore request that the unfounded complaint of the said Jews be rejected, which is obviously both unjust and dishonest and clearly aimed at our detriment, which confirms and a member of our privilege under number 6 under 6 - by virtue of this document we are left with the exclusive right to engage exclusively in this activity; let the Jews, on the other hand, graciously allow the Jews to sell their goods outside the center of the city and engage in trade at Sunday fairs in this Kingdom, for which it is under a special article of privilege granted to us for a certain period of 64 days a year. We humbly submit this statement of ours, together with their complaint, to the highest instance, with deep respect.
In Sombor on June 27, 1835.

To the Exalted Magistrate
Humble servants
Petrus Schverer (Petar Šverer) and Joannes Athanatskovits (Jovan Atanacković) - citizens selected in front of the Privileged Association of Traders

Protocol No. 758 Mr. Count and Senator Nikola Bulgarski is attached to this statement together with the complaint filed by the Jews and is expected to declare it in writing within five days. In the Senate of the city of Sombor, on July 20, 1835.

Issued by Michael Bereczky (Mihajlo Berecki), Deputy Notary
To the Exalted Magistrate of the free royal city of Sombor

Petar Šverer and Jovan Atanacković, elected citizens and merchants of the city of Sombor, signed on behalf of the Privileged Association of Sombor Merchants, made their statement on the complaint of members of Moses' faith: to the gracious privilege granted to them under Article 6, and for the Jews to continue to engage in trade outside the city center for 64 days a year, as specified in the privilege in question.

Lawyer Triphonem Athanatzkovits (Trifun Atanackovic)

Excerpt

From the merciful privilege for citizens, merchants, buyers or the so-called grocer of the Orthodox faith in the free royal city of Sombor. In the Archduke's city of Vienna, Austria, on January 7, 1778:
Article VIII Just as all foreign merchants and workers are allowed to visit public fairs and exhibit their goods and handicrafts, they are also forbidden to do so in addition to the aforementioned fairs, as this privilege belongs to the merchants of the free royal city and are therefore not allowed. to endanger the privileged merchants of this city by exposing their goods publicly or secretly. It is up to the city magistrate to vigilantly monitor those who do so openly or secretly and to distance them or punish them in an adequate way: - The right of nobles to take care of private and domestic needs without endangering other rights and laws. Article IX etc. etc.

This excerpt is authentic and true to the original, which is stored in the archives of the city of Sombor, and was issued on April 6, 1819, under number 7262 in Buda. I testify that this is an authentic excerpt from that document. In Sombor on June 24, 1835.

Michael Berazky (Mihajlo Beracki), archivist of the mentioned city and deputy notary

Excerpt from the protocol
585 The Association of Merchants of the City Community requests that, in accordance with Article 8 of the privilege granted to them, foreign merchants and Jews be prevented from selling their goods outside the time when the annual fairs are held.

It was decided:
To prevent this violation and abuse in accordance with the merciful privilege and to take care of it by the captaincy. In the Senate of the city of Sombor, on June 30, 1817.

Issued by Michael Berazky (Mihajlo Berecki), Deputy Notary of the mentioned city

Excerpt from the protocol
263 Refers to the request that citizens, merchants who sell groceries outside the center, as well as Jews, be prohibited from selling these goods outside of Sunday fairs, in accordance with the privilege that traders have for that.

It was decided:
During the weekly fairs designated for the sale of groceries, neither Jews nor merchants trading outside the center were allowed to sell groceries to the detriment of the Privileged Trade Association. The above-mentioned do so on stalls and established places in the public square inconsistent with the gracious privilege and issued decrees, and on the basis of the decree of the exalted Royal Local Council of Hungary and Mr. Senator and Captain Simon Demetrovic, traders who are allowed to trade only outside the center should be prevented. , do not occupy established stalls in the square for the sale of their goods, and this is in accordance with the decision of the magistrate of June 30, 1817 under number 585. All this should be done to avoid additional ambiguities and to strictly respect what is in accordance with the royal privilege which he confirmed to the exalted Royal Local Council of Hungary without any dilemma. In the Senate of the city of Sombor, on April 14, 1821, issued by Jovan Lipaj, his own, notary.

In accordance with the document issued in Sombor on June 20. 1835
Basilius Athanatzkovits (Vasilije Atanacković), in his own way, a sworn public royal notary

Wise and respected!

7262. We, the undersigned, hereby inform this Magistrate of the King's merciful order concerning all employees, associations and guilds of the Kingdom of Hungary with the need to elaborate in detail the individual articles of the ordinances relating to certain types of guilds and to publish them in the languages ​​spoken. used in the Kingdom of Hungary: To further elaborate in accordance with the general articles and provisions of the privileges granted to individual associations and guilds within the city community and to submit a single draft in accordance with the Royal Decisions and to reconsider and individually submitted to the highest instance.
For each association or guild for which this city Magistrate has drafted the privileges, care should be taken that if he no longer enjoys the same kind of privilege as he enjoyed before, but a completely new one, the payment of the court fee shall be determined accordingly, to make individual decisions and members effectively for that. Issued by the Royal Local Council of Hungary, in Buda on April 6, 1813. Well-meaning Ivan Mednjaski, in his own hand; Jovan Latinović, in his own hand; Jozef Bistričej, in his own hand, from the city of Sombor

I testify that this document is identical to the original.
Michael Bereczky (Mihajlo Berecki), personally, deputy notary of the free royal city of Sombor

Wise and respected!

The permission issued by this city Magistrate to Jews, residents of this city community, to trade on open stalls is under great question because of the privilege that was once requested by an individual Jew in 1801, in the midst of the already existing influx of merchants, when Lazarus Stein, after the intervention of the highest instance, received the right to engage in trade by decision of November 12, 1799 under number 12660, while by decision of June 3, 1800 under number 13327 Jews were allowed to trade exclusively outside the city center.
On December 2, 1811, the Royal Local Council of Hungary returned this document to the city magistrate to deal with it further: this is required by law, and that they are not provided with services and do not issue permits in violation of the law that would be to the detriment of traders. Issued by the Royal Local Council of Hungary, in Buda, on January 7, 1812. Ban Jovan Medjanski, in his own hand; Jovan Latinović, in his own hand; Count Gabriel Keglevic, in his own way - to the Wise and Respected Chief Judge, Consul, and other senators and sworn citizens, as well as to the entire community of the free royal city of Sombor. Having read the document of February 17, 1812, number 163, ex officio, I testify that this transcript is identical to the original stored in the city archives. In Sombor, March 13, 1827, Mihajlo Berecki, in his own way, deputy notary of the mentioned town.

Received with a certified transcript:
Basilium Athanaczkovits (Vasilije Atanacković), public sworn royal notary

I, the undersigned, on the subject of the request of the privileged trade guild: should Avram Hay, Michael Hecht, Israel Herczegh, Jacob Stein, Leopold Hollander, Moses Paskut and Maurice Goldfon, all Jews and residents of the city community, continue to pay taxes, since are enrolled in the class of tracers or quaestors 1828/9? I testify in accordance with the force of this document: That according to the document from 1828/9 which deals with the classification of subjects and payment of taxes, and merchants or quaestors of the free royal city of Sombor, that in the catalog of traders Israel Herczegh and Mojsije Heht are as quaestors, while Avram Hey, neither Jacob Stein, nor Leopold Hollander, nor Moses Paskut, nor Maurice Goldfon were registered as traders or as quaestors for the mentioned year 1828/9. Certified in Sombor, on June 26, 1835.
Nicolaus Leovits (Nikola Leović), personally, ratifier.

I testify that this document corresponds to the original: In Sombor on June 29, 1835.
Basilium Athanaczkovits (Vasilije Atanacković), sworn notary of the famous royal city

Article 35
Then all external craftsmen and artisans are allowed to appear at ordinary fairs, and during their duration they are allowed to sell their goods; We must never allow foreign merchants and craftsmen to offer for sale those goods and works that can be found with local craftsmen, to trade or to perform their craft openly or in secret, by young men * or without them. Otherwise, local leaders have the right, at the request of the Guild, to prohibit such violators of further trade or trade from such violators, and if that public opinion demands it, then they can be punished with dignity by confiscating their goods.