A cover letter for sending Sombor Jewish school Bulletin for 1889-90

Identifier D_0076:5889/1890
Title A cover letter for sending Sombor Jewish school Bulletin for 1889-90
Subject Sombor Jewish Primary School, Bulletin, Károly Oblát Printing House, School Board, Armin Bruck, Adolf Brauner, Cover letter, 1889-1890
Description The President of School Board Armin Bruck and school notary sending Bulletin for Sombor Jewish Primary School to the Magistrate of the Free Royal City of Sombor. Beside mentioning Bulletin, there's contents listed.
Creator Adolf Brauner, Armin Bruck
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Adolf Brauner, Armin Bruck; The Magistrate of the Free Royal City of Sombor
Date July 8th, 1890
Type Text; Cover letter
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, July 1890
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
5889/1890

22/1890 sz.
Tekintetes Városi Tanácsnak
Zombor

Van szerencsénk, a zombori izraelita elemi népiskola állapotát, a mult 1889/90. tanévi és általunk megállapítatott zárszámadást, valamint az oktatás terén elért előmenetelt ismertető tüzetes kitüntetése czéljából, általunk közétett s ide mellékelt értesítőnket a tekintetes városi Tanácsnak átszármaztatni.
Legmélyebb tisztelettel
Zombor, 1890. julius 8án
alázatos szolgái
Brauner Adolf
isk. jegyző
Dr Bruck Armin
izr. iskolaszéki Elnök

A ZOMBORI IZRAELITA NÉPISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1889-90. TANÉVRŐL
II. ÉVFOLYAM.
A HITKÖZSÉGI ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL
KÖZLI:
BRAUNER ADOLF
ZOMBOR, 1890.
OBLÁT KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA
TARTALOM:
I. Rövid visszatekintés az 1889-90. tanévre
II. Iskolaszék
III. Tanítók
IV. Iskolai költségvetés
V. A lefolyt tanévben feldolgozott tananyag rövid vázlata
VI. Rövidítések magyarázatai
VII. A tanulók érdemsorozata
VIII. A tanulók statisztikai átnézete
IX. Értesítés a jövő tanévre vonatkozólag
5889/1890

Br. 22/1890
Dear City Council
Sombor

We are pleased to send you the report of the Sombor Jewish Primary School for the past 1889/90 year on the state of the school and the final account, then our notice that we have published on the progress made in the field of education and which we attach to you.
Sombor, July 8th, 1890
humble servants
Adolf Brauner
School notary
Dr. Armin Bruck
President of the School Board

BULLETIN
SOMBOR JEWISH NATIONAL SCHOOL
FOR SCHOOL
1889-90 YEAR
YEAR II
By order of the School Board of the Jewish community
Issues:
Adolf Brauer
Sombor, 1890
Károly Oblát Printing House
CONTENTS:
I Brief 1889-90 School Year
II School Board
III Teachers
IV School budget
V A brief overview of the curriculum covered during the academic year
VI Explanations of abbreviations
VII Student Merit Series
VIII Statistical review of students
X Notice of the next school year