A request by Mihály Szinger to the Noble Council for the settlement and working permit

Identifier D_0075:512/1841
Title A request by Mihály Szinger to the Noble Council for the settlement and working permit
Subject Mihály Szinger, The Noble Council, Request, Settlement permit, Velvet Painting, Craftsmen, Sonta
Description A humble request by Mihály Szinger from Sonta to the Magistrate of the Free Royal City of Sombor for settlement and working permit as craftsmen - a velvet painter.
Creator Mihály Szinger
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Mihály Szinger
Date May 7th, 1841
Type Text; Request
Language Hungarian
Coverage Sonta in Bács-Bodrog County; Free Royal City of Sombor, May 1841
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
512.1846
Tekintetes Tanáts
Kegyes Uraim!

Alább meg írt bízván a Tekintetes Tanáts kegyébe, s igazság szeretetébe alázsan folyamodni bátorkodik, miszerint e városban állandóúl lakhatni, neki megengedni kegyeskednék; mit annál is inkább megnyerni reménye van; minthogy olly mesterség teljes tudásával bír, amelyet nem csak Zombor, de több jeles városai is hazánknak nélkülözik, s ez kordován festő -…- Melly mesterség nem csak a helybeli adózó mesterségek olcsóbb s kényelmesebb üzhetése de e városbani ipar előmozdítására is szükséges, így e városban majdnem nélkülözhetetlen. Ami pedig maga viseletét illeti az eléggé kiviláglik a Szontha helység Előljáróitól nyert ˙/. alatt ide mellékelt ajánló levélből. Nem akarván tehát vissza élni a Tekintetes Tanács béketürésével a fentebb említett okokat elegendőknek véli kérésének megnyerhetésére. Továbbá magát a Tekintetes Tanács pártfogásába ajánlva van. Zomborban Majus 7. 1846
a Tekintetes Tanácsnak
Alázatos szolgája
Szinger Mihály
héber
kordován festő szonthai lakos
12/1846
Noble Council
Merciful Gentlemen!
The undersigned, trusting in the mercy of the Noble Council, humbly dares to receive his mercy, to be allowed to settle permanently in this city; which he hopes for even more, because he has complete knowledge of the craft, which is missing not only in Sombor, but also in several well-known cities of our country, and that is velvet painting - ... -. Which craft is not only cheaper and more suitable for running local taxed crafts, but is also needed to improve the city's industry, so being to this city almost necessary. As for his rule, it is clear from the attached letter of recommendation from the mayor of Sonta. Not wanting to abuse the patience of the Noble Council, he considers that the above reasons are sufficient to accept his request. Further, it is placed under the auspices of the Noble Council.
In Sombor, May 7, 1846.
To the Noble Council
Mihály Szinger
His humble servant
A Jew
A velvet painter, resident of Sonta