A letter of approval for soapmaker Solamon Hőschl by the councilers of the Parliament of the Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary

Identifier D_0072:366/1841
Title A letter of approval for soapmaker Solamon Hőschl by the councilers of the Parliament of the Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary
Subject Solamon Hőschl, Soapmaker, Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary, A confirmation letter, The Magistrate of the Free Royal City of Sombor, Working permit
Description A confirmation letter in which councilors of the Parliament of the Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary report on the decision from 1841 that soap making could be allowed to Jew Solamon Hőschl in Sombor.
Creator Ignácz B. Eötvös, András Lovász and János Csarhós, councilors of the Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Ignácz B. Eötvös, András Lovász and János Csarhós
Date March 20th, 1841
Type Text; A confirmation letter
Language Hungarian
Coverage Buda, Kingdom og Hungary; Free Royal City of Sombor, June 1802
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
366/1841

Becsületre méltó értelmesek, és gondosok!

Jelen évi Boldog asszony hó 11én, 4ik szám alatt Hőschl Salamon Zsidó esedezésére, melly szerént magának Kebelében való lakhatását, és szappanos mesterségének Őzhetésével megengedtetni kéri, fel terjésztett Tudosítása következésében e városi Tanácsnak a fel-terjesztett Irományoknak vissza rekesztése, és az kérelem Levélnek ide csatolása mellett ezennel vissza íratok, hogy miután az említett Irományokbul kivilágosodna, hogy a kőnyőrgő az új Törvények 29ik czikkely értzelmében Mesterségének Legényekkel való űzhetésére mindenkép alkalmatos lenne a Törvény értelmében Kérelme teljesítessen. Kelt Budán a Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak. Ezer nyolc száz negyven egyedik Esztendőben. Bőjt elhava huszon harmadik napján, tartatott Tanács Űléséből.
Ezen Városi Tanácsnak
Jó akarói
B. Eötvös Ignácz
Lovász András
Csarhós János

20 Marty 1841
5700 Zombor Szabad Királyi Városa általunk becsülendő értelmes és gondos N.N. Fő- Birájának, Polgár-Mesterének, s többi Tanátsnokainak, hites polgárainak; és egész Községének.
Hivatalból,
Zomborra
...366.1841
366/1841

The honorable are reasonable and considerate!

On the eleventh of the month of Our Lady of the Blessed Sacrament of the current year, under number 4, at the request of the Jew SolamonHőschl, in which he asks for permission to live in your city and permission to practice his soap making, based on the submitted report of this City Council, I answer, that as can be clearly seen from the mentioned documents, that the petitioner (appellant) according to Article 29 of the new Law is certainly suitable for performing his craft with boys (apprentices), according to the Law to be granted the Application. It was created at the session of the Parliament of the Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary in Buda. On the twenty-third day of the month before Lent, one thousand, eight hundred, and forty-first year.
Benefactors
This City Council
Ignácz B. Eötvös
AndrásLovász
JánosCsarhós

March 20, 1841
5700 to a reasonable and careful Supreme judge, the Mayor and other councilors, loyal citizens of the Free and Royal City of Sombor, and the entire municipality.
By position
forSombor
... no. 366.1841