A request by Ignácz Frey for admission to the citizens registry

Identifier D_0068:227/1846
Title A request by Ignácz Frey for admission to the citizens registry
Subject Ignácz Frey, Noble Council of the Free Royal City of Sombor, Request, Citizenship, Registry, Goldsmith
Description The local goldsmith Ignácz Frey humbly applied for admission to the citizens and for the enrollment in the ranks of citizens after taking the civil oath and the usual civic tax.
Creator Ignácz Frey
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Ignácz Frey, Noble Council of the Free Royal City of Sombor
Date February 15th, 1846
Type Text; Request
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, February 1846
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
227/1846
Tekintetes Tanács
Kegyes urak!
Ezen nemes város hazám, és szülőtt földöm lévén annak kebelében jövendő szerencsémet feltalálni óhajtván 7-évi vándorlásom után vissza tértem - és a mesteri jogot mint Arany műves maga útján, és módján meg szerezvén – azt 5 esztendő óta az egész közönség megelégedésével üztem – és mindenkor olly szeplőtlen élettel éltem, hogy ellenem soha semmi panaszt sem tétethetett: ezen csekély tehetségem szerinti erénnyel felruházva révén - többi sorsosaimmal egyenlő jogos élvezni kívánván : - a Tekintetes Tanácsot mély alázattal megkérni bátor vagyok: - miszerint engemet - ki a reám rótt közterheket pontosan elviselem a felsőbb helyii úgy szinte a N. Tanács parancsokal szemtül, és sértetlenül - mint egy igazi hazafinak köteleségibe áll – megtartom: - a szokott polgári díj és eskü letétele után polgárnak felvétetni és a polgárok lajstromába beiktatattni kegyesen méltóztatna. Ki egyébbiránt kegyességébe ajánlott mély tisztelettel vagyok.
A tekintetes tanácsnak
Alázatos szolgája
Frey Ignácz helyütti Arany müves

24. febr 1846.
Sz. kir. Zombor város Tekintetes Nemes Tanácsához
Frey Ignácz helyütti Aranymüves a bent elösorolt indokoknál fogva magát kebelbéli Polgárnak felvétettni és a polgári eskü és szokott polgári díj letétele után a polgárok sorába iktatottni alázatosan folyamodik
sz. 227.1846
227/1846
Noble Council!
Merciful gentlemen!
Since this noble city is my homeland and my native country, I wish to find my future happiness in it, after 7 years of wandering and acquiring a master's right, I returned as an independent goldsmith and to the satisfaction of the audience for 5 years doing this craft - and I always lived such a flawless life that no one could ever appeal to me: being endowed with this virtue of my little talent - I would like to enjoy the same rights as others - I am brave to ask the Noble Council with deep humility - it would be a merciful honor to impose me public burden, both the orders of the higher government and the Noble Council, without discussion of them - because it is the duty of a true patriot - I bear with accuracy - after the usual civic tax and taking the oath, receives me as citizen and enters me in the register.
I remain with deep respect,
To the Noble Council,
His humble servant,
Ignácz Frey,
local goldsmith

February 24th, 1846
To the Eminent Noble Council of the Free and Royal City of Sombor
For the above reasons, the local goldsmith Ignácz Frey humbly applied for admission to the citizens and for the enrollment in the ranks of citizens after taking the civil oath and the usual civic tax.
No. 227.1846