A request by City Council of City Paks to the Magistrate of the Free Royal City of Sombor regarding Herczig Lörincz and Schön Léná renting agreement

Identifier D_0067:2196/1819
Title A request by City Council of City Paks to the Magistrate of the Free Royal City of Sombor regarding Herczig Lörincz and Schön Léná renting agreement
Subject Herczig Lörincz, Léná Schön, The Magistrate of the Free Royal City of Sombor, Thank-You Note, Land Authentification
Description On the behanlf of City Council of Paks, János Hum request to inform Herczig Lörincz regarding his duties on renting Léná Schön house in the Paks city.
Creator János Hum
Publisher Historical archive Sombor
Contributor János Hum
Date April 19th, 1819
Type Text; Request
Language Hungarian
Coverage City of Paks, April 1819
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
2196/1819
Tekéntetes Tanács!
Ezen :/: Jegy alatt ide mellékezett, Paksi Zsidó Közösség Protocolluma Kivonásának valóságos hiteles mássából ki látni méltóztatik minémű le köteleztetése légyen, ugyan azon Zsidó Község által Herczig Lörincz Zombori lakos Izraelitának, itt Pakson lakó Özvegy Napától Schön Lénától megvett Házára nézve.
Minthogy pedig Herczig Lörincz azon tartozásbéli Kötelességének tellyesettése végett többéli privatus Levelek, sőt a Paksi Zsidó Közösség által is meghivattatva lévén, ekkoráig sem meg nem jelent, sem eleget nem tett, annak okáért, ne hogy az Özvegy Árváival együtt el szenvedhetetlenül károsétássának, Méltóztasson az Tettes Tanács Herczig Lörincz Zombori lakos Izraelitát oda utasettani, hogy ő azon le köteleztetése árán való elég tétel végett Minden idő hallasztás nélkűl itten Pakson meg jelenjen; Ellenkező esetben Schön Lénának Háza, Herczig Lörincz által már meg adattott Summa pénznek el vesztével a legközelebbi többet igérőnek el fog adattatni.
Tisztelettel maradván
Az Tekéntetes Tanácsnak
Pakson aprilis holnapnak
27ik napján 1819
Alázatos szolgái
Hum János Paks városának bírája és a Tanáts

Paks városa Tanátsátúl
Zombor Szabad Királyi Várossa Nagy Érdemű Magistratussának Méltő Tisztelettel Való Urainknak illendő képpen adassék.
Zomborban
2196/1819
Honorable Council!

In the attached authentic copy of the Protocol of the Jewish community of Paks, you can see the type of obligations that a member of the same Jewish community, Israelite Lörincz Herczig, a resident of Sombor, has towards the house bought from the widow Léná Schönhere in Paks.
And since Lörincz Herczig, in order to fulfill his obligation of debt more, was informed many times through private letters, moreover, he was invited by the Jewish community of Paks, so far he has neither appeared nor fulfilled (his obligation), and not to the widow of the widow has been harmed, I ask the Chamber to instruct Israel, Lörincz Herczig, a resident of Sombor, to appear here in Paks without further delay in order to fulfill his obligation; otherwise, with the loss of the amount that Lörincz Herczig has already given, Léná Schön's house will be sold to the next person who offers more.
With respect
Honorable Council
in Paks on the 27th
April 1819
His humble servants
János Hum is a judge of the city of Paks and the City Council

From the City Council of the City of Paks
To surrender to the Honorary Magistrate of the Free Royal City of Sombor with due respect
in Sombor