A Petition by Jozef Štulić, Deputy Prefect of the Bács County to the City Council to suspend Jewish surgeon Izsák Kretzmer

Identifier D_0064:169/1825
Title A Petition by Jozef Štulić, Deputy Prefect of the Bács County to the City Council to suspend Jewish surgeon Izsák Kretzmer
Subject Izsák Kretzmer, Sándor Peák, Jewish surgeon, High Honorary Governing Council of the Kingdom of Hungary, Petition, Suspension, Medical incompetence, Abuse
Description Deputy Prefect of the Bács County, Josef Stulits requires suspension measure for the Jewish surgeon Izsák Kretzmer due to his abuses in medical supply ordering and incompetences.
Creator Josef Stulits
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Josef Stulits
Date February 15th, 1825
Type Text; Petition
Language Hungarian
Coverage Pačir in Bačka Topola; Free Royal City of Sombor, February 1825
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
169/1825

Minekutánna a tisztelt Tanátsnak Várossa Kebelében nem régenten beköltözködött Kretzmer Izsák Zsidó seb orvosnak, rész szerént az orvosi szerek rendelésében, rész szerént pedig azok árának szándékozott fölösleges meg vételében gyakorlott vissza élései , Peák Sándor, helybéli Patikarius által fel födöztetvén, a tisztelt Városi Tanátsnak részéről ki küldött Tisztviselő Uraknak hozajárulásával szoros vizsgálat allá vetettek és valóságossaknak tapasztaltattak volna,- szükségesnek találta ezen Nemes Megyének közönsége azokat a Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanátsnak minden vizsgálatbéli Irományokkal, a nevezett jövevény Zsidó seb orvos meg fenyitésének eszközlése végett alázatossan elő terjeszteni-
Mivel azonban a tárgyalt visszaéléseknek el mellőzése, mellyek alacsony haszon keresésből eredvén, az adozó népnek fortélyos kisarczolására, s az által az egyeseknek, úgy mint az emberi lét legg több javának le tagosodásának czéloznak – több veszélyes következésekre tekintve haladékot nem szenvedni – a tisztelt Városi Tanátsot hivatalossan megkeresem az eránt hogy addig is még e tárgyban felsőbbi Kegyes Rendelés nem következene a többször említett jövevény Zsidó seb orvost, Kinek a nélkül is az orvosi tudományban való járatlan ügyetlensége, orvosi Rendeléseinek tartalmából böven kitünik minden orvosi foglalatosságoknak gyakorlásától felfüggeszteni, s ezen rendelésnek bizonyos foganatya végett, az általa rendelendő orvosi Szereknek kiszolgáltatásától a helybéli Patikusokat eltiltani, engemet pedig a következésről tudositani ne terheltessen – Egyébb eránt szokott tisztelettel maradok-Költ Pacséron februarius 15ik napján 1825 Eszt.
A Tisztelt Városi Tanátsnak
Köteles Szolgája
Stulits Josef
Bács vármegye alispánja
169/1825

After Izsák Kretzmer, a Jewish surgeon, recently moved to the city of the Honorable Council, due to his abuses, partly when ordering medical supplies, and partly when deliberately buying surplus materials, he was exposed by Sándor Peák, a local pharmacist, and under strict investigation by officials sent by the Honorable City Council, the truth of the allegations was established - the Noble County considered it necessary to submit all investigative documents to the High Honorary Council of Lieutenancy of the Kingdom of Hungary, in order to punish the appointed newcomer, a Jewish surgeon.

However, as the punishment of the considered abuses, which originated from the search for benefits and served for the cunning exploitation of the people who pay taxes and for the impoverishment of individuals, I ask the respectable City Council to suspend the mentioned Jewish surgeon, whose ignorance and medical incompetence in performing all medical (medical) occupations and to forbid local pharmacists to deliver the ordered medical material to him, and not to hesitate to inform me about it - Moreover, I remain with the usual respect - Created in Pačir, on the 15th day of February 1825.

Respectful City Council,
A humble servant,
Josef Štutlić,
Deputy Prefect of Bács County