A letters of Approval for Márk Hirsch citizenship request by the Sombor City councilor János Parcsetics and the Royal Chamber of Ratkovo

Identifier D_0058:1152/1845
Title A letters of Approval for Márk Hirsch citizenship request by the Sombor City councilor János Parcsetics and the Royal Chamber of Ratkovo
Subject Márk Hirsch, Approval letter, Royal Chamber of Ratkovo, Citizenship, Optician, Ratkovo
Description The Sombor City councilor János Parcsetics and the Royal Chamber of Ratkovo, writing letters of approval for Jew optician Márk Hirsch citizenship request. Explaining his good bahaviour, biography and professional endevaours as optician, they recommending citisenship registering for him.
Creator János Parcsetics; The Royal Chamber of Ratkovo; The Free Royal City Council
Publisher Historical archive Sombor
Contributor János Parcsetics; The Royal Chamber of Ratkovo
Date August 26th, 1842-September 26th, 1845
Type Text; Approval letters
Language Hungarian
Coverage Ratkovo village, August 1842- Free Royal City of Sombor, September 1845
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
1152/1845

1152/1845
Alulírt á s. e. közügyi Jegyző Könyvnek 1326. számára hivatalossan jelentem, hogy én Hirsch Márk Zsidó iránt, ki magát kebelbéli lakosnak felvétettni kéri, vizsgálatott tevén, azt tapasztaltam, hogy a folyamodó Hirsch Márk Tisza Földváron született, onnét mint egy 12 éves korában édes attyával Újvidékre költözött hol az Attya több évekig Schakter volt, s ott meghalt – a folyamodó pedig attya holta után mint kitanított szemüveg csináló (optikus) az általa készített szemüvegekkel az ország külömb féle részeiben élelmét keresve, és jelenleg is keresi, e mellett e leközelébb lefojt négy évben a Parabutyi Zsidó Községnél mind községi riter imádkozó (...) szolgált, s magát Parabuty Királyi Kincstári Helységnek (és az ottani Zsidó Község) Bizonyítványa szerint becsületesen és illendően viselte, s a Tekintetes Királyi Kincstári uradalom részérül elbotsátjva vann- Vélvén ezen folyamodó szemüveg tsináló Zsidót Hirsch Márkot 61 éves embert kinek feleségén kívül semmi más családja nintsen, mint a városban a maga nemében leendő egyetlen egy művészt idevaló lakosnak annál inkább bevenni, hogy az már itten mint szemüveg tsináló művész és becsületes ember mint egy 15. évek óta többeknél ismeretes. Költ Zomborban szeptember 26. 1845.
Parcsetics János tanátsnok

1466
1845-ik évi Közügyi Jegyző Könyvnek 1326-iki számára
Jelentés
Hirsch Márk Parabutyi szemüveg tsináló, s magát ide való lakosnak bevétettni kérő Zsidó iránt tett tiszti vizsgálatról.

Zeugnis

Es wird dem vergeigen dieses, Marcus Hirsch zur Steuer der Wahrheit, hirmit bestättiget, das derselbe wehrend eines Zeitraums von vier Jahren in der hiesigen israelitischen Gemeind theils als bezahlter vorbether, theilen als Private sich aufhielt, und wehrend dieser Zeit, sich durchaus sittlichen und anständig betragen hat, auswegen, die Gemeind nicht ansteht den genanten Hirsch hiemit bestens zu empfehlen.

Parabuty, am 24ten August 1845

Ich beysige als ... die Juden Gemeinde ein hörß

Solomon Fürst
Moses ...
Bernhard ...
Moritz Grec...
David Baum
...

Alulírt biró és eskütjei kir. kamarai Parabuty helységének ezen írásunkban hitelesen bizonyítjuk, tudtára adván mindenkinek kit illet: hogy az itt helyi izraelita község által fogadott előimádnok, Hirsch Marcus részint e minőségben, részint pedig saját foglalatoságiben négy éveket töltvén, ezen időnek leforgása alatt magát becsületesen és illendően viselte. Minek tanulságául ki adatott részére jelen a helység pecsétjével erősített, s kezünk aláírásával ellátott bizonyságlevél. Parabutyon August hó 26-ik napján 1842.

Horváth Ferenc ...
Jegyző által

A fenn érintett Hirsch Márk minden uradalmi tartozásoknak eleget tévén a törvény értelmében szabadon bocsájtatik
Kelt Parabutyon augusztus 27-én 1842
Drabál János
kir. kam. ...
152/1845
I, the undersigned, officially report to the Public Protocol on number 1326, that for Márk Hirsch, a Jew who wishes to be admitted as a resident, I discovered that the applicant Márk Hirsch was born in Bačko Gradište and then at the age of 12 he moved to Novi Sad with father, where his father had been a shaker for years, he also died there - and the applicant worked as a trained optician after his father's death, looking for bread with glasses he made himself in various parts of the country, and for the last four years in the Jewish community of Ratkovo he served as a knight-prayer (a man who prays), and according to the Testimony of the municipality of Ratkovo (and the then Jewish community) he behaved honorably and appropriately, and was dismissed by the Noble Royal Treasury - I think that this Jew, Márk Hirsch, an optician, a 61-year-old man who has no other family besides his wife, should be accepted as the only one in the city as a citizen, which has been known among people here as an optician and an honest man for 15 years.
In Sombor, September 26, 1845.
János Parcsetics, councilor

1466
Under number 1326 of the public protocol for 1845
Report
About the investigation of the Jew Márk Hirsch, an optician from Ratkovo, who is looking to register as a resident here.

Certificate

This confirms that Márk Hirsch spent four years in the local Jewish community as a prayer, and during this time he behaved completely morally and correctly, so the community warmly recommends the so-called Hirsch without delay.

Parabuć (Ratkovo), August 24, 1845

I, the undersigned, in front of the Jewish community

Salamon Fuerst
Moses ...
Bernard ...
Moric ...
David Baum
... ...

1152/1845
We, the undersigned judge and his jurors (referring to the President of the Chamber and the members) of the Royal Chamber of Ratkovo, are credibly proving in this letter, informing all concerned: that Marcus Hirsch, received as a petitioner by the local Jewish community, spent 4 year, partly in that capacity, and partly doing his job, during all that time he ruled honorably and appropriately. As proof of this, we issue (this) Certificate strengthened by the seal of the place and our signatures. In Ratkovo, August 26, 1842.
Ferenc Horváth
recorder
The said Márk Hirsch was released by settling all aristocratic debts in accordance with the law.
In Ratkovo on August 27, 1842
Royal cham.
Drabál János