Legal case regarding the opening of the new Jewish store

Identifier D_0048:445/1799
Title Legal case regarding the opening of the new Jewish store
Subject Franciscum Stain, Rozsa Johannovits, Georgius Demetrovits, Jacobum Lallossevits, Magistrate, Subotica, Sombor, Georgio Kopp, Lazari Stein
Description The legal case between different members of the Jewish community regarding the possible opening of the new store.
Creator Franciscum Stain (Franjo Stein)
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Franciscum Stain (Franjo Stein), Rozsa Johannovits (Roza Johanovic), Georgius Demetrovits (Georgije Demetrovic), Deputy President of the Trade Guild and Jacobum Lallossevits (Jakob Lalosevic)
Date January 9, 1799
Type Text; request, decision
Language Latin
Coverage Free Royal City of Sombor, Royal City of Subotica, January 1799.
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
Amplissime Magistratus Domini Singulariter Colendissimi!

Erga instantiam Judai gremialis Lazari Stein emptionem sibi materialisticam mercium a Carniolo gremiali Georgio Kopp et apperitionem alterius in gremio Civitatis fornicis admittendam esse agitantis nobiscum sine dandi respondi comunicatam sequentibus in humillitate famulamur.
Secunda jam nunc vice idem instans Judaus Stain apperitionem alterius in gremio Civitatis fornicis attenrare in definit in contentus quod ex speciali gratia Amplissimi Magistratus et illum unicum sibi applacitatum habeat, quod restante hic sub in vidimata copia auluso gratioso intimate in aliis Civitatibus prosertim proxima et vicina civitate M. Theresiopolitana nec hoc quidem admissum est. Hic idem Judaus anno preterito prater scitum Amplissimi Magistratus et Concessam sibi eatenus facultatem sub pro sexta quod merces a domino Senatore Demetrovits emerit quasi etiam novum Jus mercatus emisset novum fornicem appernit. Erga tamen recursu…… nostrum Amplissimo Magistratui factum ex eo siquidem dispositione articuli 38. 1791. In gremio Liberarum Regiarumque Civitatum Judai in statu quo conservandi preciperent…… sequociter preter actualem numerum ulterior Judaicorum fornicum ampliatio virtute legis admissibilis in esset docente isthic sub advoluta Amplissimi Magistratus Protocollari Determinatione alias in justis et fundatis motivis radicata alter formis prater scitum Amplissimi Magistratus appertus ocesudandis Magistratualiter decretus est: Inquictus tamen Judaus accepta eotum disfavorabili determination quatenus quoquo modo scopum intentionis sua assequi possit, merces materialisticas alias vic….. alicujus quantitatis et valoris a pre……cupato Kopp in tantum causa mercium quantum Jus mercatus obtinendi gratia emit quo taliter Jure fornicem apperiendi habito facile etiam et? Alias merces ibidem distrahendi et semet ampliandi modum asequi possit; Quod si ipsis in obvensus alias manifestarum legum admissum fuerit intra aliquot tempus sicut hujates Judai prohibus pro visi sunt ita conspicient……. Civitatas hac majori in parte Judais replete et optima Civitatis Beneficia per ipsos occupata tristique vultu intueri debebimus nobis et successoribus nostris palmam precipi, quod tam Juri et prerogative nostra Civili prejudiciosum? Foret, quam et in manifestam jacturam meritosam antenatorum et nostrorum fu….amento quorum Civitatis hac ad libertatem posita est eo ………. Quorum de presenti conservantur in parum tenderet quantum autem concernit provisionem publici rebus materialisticis quamvis absque etiam ……….. no Fornice Publicum semper sufficienter providebatur et gremiales mercatores necessariis materialisticus rebus provisi essent Interim tamen nos spondemus quod ex nobis unus aut alter quem suo tempore si Amplissimus Magistratus necessitatem adinvenerit denominabimus provisionem totius Publici ad…..mussint in se assumptusus est quapropter etiam dum Instantem ab ins………. Ejus petito conformitare etiam primero Determinationis Magistratualis amoveri instaremus. Gratiis et favoribus recommendati Jugiter persistimus.

Amplissimi Magistratus!
Zombor 5 Jan. 1799.

Humillimi servi
Rozsa Johannovits antesignamus
Georgius Demetrovits vices gerens cum reliquis utriusque ritus gremialibus mercatoribus

Presentis die 9. Jan. 1799.
Ad Amplissimum Magistratum Libere Regieque Civitatis Zombor Dominos singulariter Colendissimos
Humillima responsio urtiusque ritus mercatorum gremialium ad instantiam Judai Lazari Stein

Copia
Prudentes ac circumspecti nobis honorandi!

Majestate sua Sacratissima clementer resolvente Judeo Aaroni Polyak illorationem et quoatus facultatem in gemio Civitatis huius concede non posse: idipsum civico huic Magistratui pro congrua notitia et disponendorum dispositione intimari. Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico Buda 29 Novembris 1793. Celebrato. Eorundem benevoli comes Carolus Zichy m.p. comes Josephus Zigray m.p.

Collatum cum originali in archive Civitatis huius reperibili et extradatum die 18 decembris 1793. Per Martinus Lenard m.p. …. …….. notarium

Presentem copia copiam cum illa primera et genuina copia per me collatam, et in omnibus eidem conformem esse recognosco. Sigilatum M. Theresiopoli die 10 martii 1796. Nicolaus Kőrőskenyi m.p. de ............... ............ Bacsiensis ..... ......

Abrahamus Blagoevics
Jur. Civitatis Cancelarista

Extractus protocolli
Erga Instantiam civium et mercatorum gremialium utriusque ritus secundarium per Judeum gremialem Franciscum Stain preter scitum Magistratualem in gremio Civitatis adpertum Fornicem et rationibus in instantia ubersius adductis elandendum ad…… aupplicantum exaudito caremus eadem Judao Stain.

Determinatum est:
Siquidem disposition art. 38 1791 in gremio Liberarum Regiorumque Civitatum Judei in statu quo conservandi praecipientur sequaciter prater actualem numerum ulterior Fornicum Judaieorum ampliatis virtute Legis admissibilis non esset; inde petito recurentium mercatorum deseri atque adeo fornicem preter scitum Magistratualem appertum occludendum decerni et Judeos ultra praexistentem numerum ab aperitione fornicum inhiberi. In Senatu Zombor die 9a mensis martii 1798 celebrato.

Extradatum per Jacobum Lallossevits
Jur. Civitatis vice notarius
Exalted Magistrate and much respected gentlemen!

On the topic of the request of a Jew, a member of the Jewish community, Lazari Stein, who bought a shop from a merchant from Kranjska, Georgio Kopp , and opened another one within our city community, and asks us to give him permission to do so, we humbly state the following decision:
Since the Jew Stein is asking for permission to open another store in our city community because it is not enough for him that he received a special privilege from the exalted Magistrate to open one store earlier, so he wants to open another near the royal city of Subotica, and he is still not allowed to do that. Namely, this Jew, according to the information of the exalted Magistrate, bought and opened a shop from Senator Demetrovits (Demetrovic) last year. However, Article 38.1791 issued by our exalted Magistrate states that Jews residing in free royal cities must retain the status in which they already were and that a new store may be opened by a protocol decision of the exalted Magistrate only if the previous one is for justified and valid reasons. closed, and therefore the exalted Magistrate officially makes the following decision: Despite the fact that he was not allowed to do so, the said Jew arbitrarily carried out his intention by buying goods and another shop from the said Kopp, and in a manner contrary to the law on trade, goods transferred from one trade to another in an effort to further increase its revenues, notwithstanding the existing ban and gross violation of existing laws. If this continues, we and our descendants will be forced to look with regret at the open violation of the law and something that does undoubted damage to the community. We ask, therefore, that this open violation of the law be stopped and that the established laws of this city be preserved, according to which the trade guild also functions and makes sure that trade shops never lack the necessary goods. Finally, we ask that his request for the opening of another shop be officially rejected by the Magistrate and that the shop be closed by law. Always grateful and humbly faithful.

To the Exalted Magistrate
In Sombor, January 5, 1799.

Humble servants
Rozsa Johannovits (Roza Johanovic), signed above
Georgius Demetrovits (Georgije Demetrovic), Deputy President of the Trade Guild,
for merchants of both faiths who belong to the city community

On January 9, 1799.
To the Exalted Magistrate of the free royal city of Sombor, much respected gentleman
A humble response from merchants of both faiths who belong to the city community, at the request of the Jew Lazari Stein

Transcript

Wise and respected!

According to the decision of His Most Holy Majesty, the Jew Aaroni Polyak (Aaron Poljak) cannot be given a permit to live and trade within this city community: This decision is made known and entrusted to the city Magistrate. Issued by the Local Royal Council of Hungary, in Buda on November 29, 1793. Their well-meaning Count Carolus Zichy (Karol Zichi), in his own hand and count Jozef Zigray (Josephus Zigray), in his own handwriting

It stands together with the original in the city archives and was issued on December 18, 1793 by Martinus Lenard (Martin Lenard), in his own hand, a notary
I declare that this transcript is completely identical to the original that I personally compiled and that it agrees with it in everything. Certified in Subotica on March 10, 1796. Nikolaus Kőrőskenyi, in his own hand ....... backi .......

Avram Blagojevic
The sworn city chancellor

Excerpt from the protocol
At the request of citizens and merchants of both faiths who belong to the city community, and on the topic of Franciscum Stain (Franjo Stein), a member of the Jewish community, who, according to the Magistrate, opened a shop within the city community, we try to say the following on the topic of Stein.

Decision:
According to Article 38 of 1791, which stipulates that Jews in free royal cities must retain the status and number in which they were previously located, it is not possible by law to open additional Jewish trade; therefore, the Magistrate decides that the store opened without the Magistrate's permission be closed immediately and that the Jews be further prevented from opening trade shops beyond the existing number. In the Senate in Sombor on March 9, 1798.

Published by Jacobum Lallossevits (Jakob Lalosevic)
Sworn city vice notary